ХХХХХХХХ районний суд
м. Дніпропетровська
00000, Дніпропетровська область,
ХХХХХХХХХ, вул. ХХХХХХХ
Судя: ХХХХХХ
тел. (000) 00-00-00
Позивач: ХХХХХХХХХХХХХХ,
паспорт серія та номер: ХХ 000000,
картка платника податків: 0000000000,
адреса: 00000, Дніпропетровська обл.,
ХХХХХХХХХХ, вул. ХХХХХХХХХ
засоби зв’язку: тел. 0000000000
адреса електронної пошти відсутня
Відповідач: ХХХХХХХХХХХХХХХ ,
паспорт серія та номер: ХХ 000000
картка платника податків: 0000000000
адреса: 00000, Дніпропетровська обл.,
ХХХХХХХХХХ, вул. ХХХХХХХХХ
засоби зв’язку: 0000000000
адреса електронної пошти відсутня
справа: № 000/000/18
ВІДЗИВ НА ПОЗОВНУ ЗАЯВУ
про стягнення аліментів
В провадженні ХХХХХХХХХХХ районного суду м. Дніпропетровська розглядається цивільна справа № 000/000/18 за позовом ХХХХХХХХХХХХХХ до ХХХХХХХХХХХХХ про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини.
Позивач просить стягнути з відповідача на утримання неповнолітньої дитини аліменти в розмірі 3000 гривен щомісячно, починаючи стягувати від дня пред’явлення позову і до досягнення сином повноліття, 00.00.0000 року.
Відповідач ознайомившись з позовною заявою вважає що вона не підлягає задоволенню , заперечує проти позову з наступних підстав:
І
Правовідносини, що є предметом спору між сторонами у справі, регулюються сімейним законодавством України (СК України), зокрема статтями 180 – 197 СК України.
00.00.0000 року ХХХХХХХХХХХХХ уклав шлюб з ХХХХХХХХХХ, який було зареєстровано відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби ХХХХХХХХХХХ районного управління юстиції у Дніпропетровській області актовий запис № 00.
Від шлюбу позивач з відповідачем мають малолітню дитину - сина, ХХХХХХХХХХХХХХ 00.00.0000 року народження, який після припинення стосунків між позивачем і відповідачем залишився проживати разом з ХХХХХХХХХХХХХ – матір’ю дитини.
Згідно ст. 180 СК України батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.
Відповідно до ч. 3 статті 181 СК України за рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її батька або у твердій грошовій сумі за вибором того з батьків, разом з яким проживає дитина.
На підставі ч. 1 статті 183 СК України частка заробітку (доходу) батька, яка буде стягуватися як аліменти на дитину, визначається судом.
Частиною 2 статті 182 СК України встановлено, що розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини. Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Згідно з ч.1 ст.191 СК України аліменти на дитину присуджуються за рішенням суду від дня пред’явлення позову.
Позивач звернувшись до суду просить стягнути з відповідача на утримання неповнолітньої дитини аліменти в розмірі 3000 гривен щомісячно, починаючи стягувати від дня пред’явлення позову і до досягнення сином повноліття, 00.00.0000 року.
В обґрунтування позовних вимог ХХХХХХХХ вказує, що ХХХХХХ – батько неповнолітнього ХХХХХХХХХХХ 00.00.0000 року народження, добровільно матеріальну допомогу на утримання дитини не надає.
Таке твердження позивача не відповідає дійсним обставинам, та спростовується наявним доказам які відповідач подає в додатках.
Оскільки з кінця 2017 року відповідач і позивач припинили шлюбні стосунки та перестали вести спільне господарство, та з цього часу мешкають у різних місцях, але неповнолітній син ХХХХХХХХ залишився з матір’ю та знаходиться на її утриманні, відповідач в розумінні вимог статті 180 СК України, та батьківських почуттів до дитини, сплатив позивачу на утримання неповнолітньої дитини - аліменти в розмірі 1 020, 00 гривень (1/4 частини від доходів відповідача), що підтверджено фіскальним чеком № 0000 від 00.00.2018 року.
Окрім того, 00.00.2018 року, 00.00.2018 року, ХХХХХХХХ на прохання ХХХХХХ сплатив за ліки для дитини, а саме : за «Декасан 100 мл», в розмірі 101,55 гривень, та відповідно «Анаферон дет. 20», в розмірі 92,30 гривень. (докази додаються).
За домовленістю між позивачем та відповідачем 00.00.2018 року Науменко Д.А. сплатив 338,50 гривень за «забор крови вакуумной системой» відповідно до «Счет – заказ» № 0000000000000 від 00.00.2018 року (докази додаються).
До того ж ХХХХХХХХХХ 00.00.2018 року здійснив черговий платіж позивачу на утримання неповнолітньої дитини - аліменти в розмірі 1 020, 00 гривень (1/4 частини від доходів відповідача), що підтверджено фіскальним чеком № 00000000 від 00.00.2018 року.
Тобто, ХХХХХХХХХ зловживаючи правом, щодо звернення до суду з позовом про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини, вводить суд в оману, вказуючи про наявність заборгованості перед нею з боку відповідача по сплаті аліментів, та не підтверджує вказану у позові обставину доказами.
ІІ
Звернувшись з позовом ХХХХХХХХ не вказує за який рахунок вона утримує неповнолітню дитину. Слід взяти до уваги, що ХХХХХХХ не працює і ніколи не працювала. З моменту укладання шлюбу з відповідачем знаходилась на повному забезпеченні яке надавав їй відповідач. З дати народження дитини – ХХХХХХХХХ 00.00.0000 року, саме відповідач поклав на себе зобов’язання щодо утримання матері та неповнолітньої дитини, які виконує по теперішній час.
Окрім того, позивач не надає жодного доказу що неповнолітня дитина – мій син отримує всі належні умови для розвитку. Також ХХХХХХХХХ не надає жодної квитанції, розрахункового документу, який би підтверджував, що вона витрачає грошові кошти на дитину. Відповідач стверджує, що всі грошові кошти які надавалися батьками позивача по справі та батьками відповідача по справі – позивач в більшій частині витрачала більш на себе ніж на дитину.
Таким чином позивач не надає жодних доказів щодо витрат грошових коштів на дитину.
ХХХХХХХ у своєму позові просить суд стягнути з ХХХХХХХ на утримання неповнолітньої дитини аліменти в розмірі 3000 гривен щомісячно, тобто у твердій грошовій сумі.
Статтею 184 СК України передбачено визначення розміру аліментів у твердій грошовій сумі. Отже, суд за заявою одержувача визначає розмір аліментів у твердій грошовій сумі.
Однак стаття 184 СК України не визначає правило, як і з якої суми повинен бути визначений розмір щомісячних аліментів у твердій грошовій сумі. Однак вони не повинні визначатися довільно позивачем, а повинні містити розрахунок та підстави щодо визначеної суми яку на думку позивача необхідно стягнути у твердій грошовій сумі.
Проте в окремих випадках установлення розміру аліментів у твердій грошовій сумі можливо у разі якщо важко або неможливо визначити розмір аліментів у частці: відповідач має нерегулярний мінливий дохід; одержує змішану заробітну плату (частина грошима, частина в натурі); інші обставини, що мають істотне значення.
Цей перелік не є вичерпним, оскільки закон називає й інші випадки, коли визначити розмір аліментів у частці неможливо або важко.
Наприклад, підприємці, фермери, працівники сільськогосподарського підприємства, письменники, композитори, художники. Більшість із названих осіб, як правило, не працюють у певній установі або організації і в зв'язку з цим не мають постійного заробітку, а одержують авторський гонорар, відсотки від прибутку тощо. Тому стягнення з них аліментів у частковому відношенні мало б нерегулярний характер. Крім того, стягувачеві аліментів було б важко щомісяця встановлювати, де, в якому розмірі платник одержав винагороду, відсотки.
Прошу суд взяти до уваги, що позивачем не обґрунтовані підстави та не надано доказів на підставі яких необхідно стягнути аліменти у заявленому розмірі.
В свою чергу довожу до відома суду, що ХХХХХХХХ працює в « ХХХХХХХХХХХХХ» з 00.00.2015 року, на даний момент займає посаду слюсар – інструментальник. Дохід за період з 00.00.2017 по 00.00.2018 року складає 29 519, 83 грн. (докази додаються).
Таким чином відповідач має встановлений дохід на підставі якого можливо визначити розмір аліментів у частині.
Так, відповідач виходячи з доходу за (вказати місяць) 2018 року, що складає 4 049, 08 гривень сплатив аліменти з визначеною частиною ¼ від доходу у розмірі 1 020, 00 гривень.
Розрахунок альтернативний:
1). 4 049,08 гривень – 25% (1/4 частини) = 1 012,27 гривень.
2). 4 049,08 гривень : 100 х 25 = 1 012,27 гривень.
3). 1 020,00 гривень – 1 012,27 гривень = 7,73 гривень.
З огляду на розрахунок п. 3 та на фіскальний чек № 00000 від 00.00.2018 року вбачається, що відповідачем сплачено на 7,73 гривень більше ніж ¼ частина від доходу.
Оскільки позивачем не обґрунтовані підстави на які він посилається та не надано доказів на підставі яких на думку позивача необхідно стягнути аліменти у заявленому розмірі, в задоволенні позовних вимог слід відмовити.
ІІІ
Статтею 7 Закону України «Про державний бюджет України на 2018 рік» встановлено у 2018 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2018року - 1700 гривень, з 1 липня - 1777 гривень, з 1 грудня - 1853 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 року - 1492 гривні, з 1 липня - 1559 гривень, з 1 грудня - 1626 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року - 1860 гривень, з 1 липня - 1944 гривні, з 1 грудня - 2027 гривень;
Згідно з п.15, п.17 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 3 від 15.05.2006 р. «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» відповідно до ст.180 СК України, батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття, а вирішуючи питання щодо розміру аліментів, суд повинен урахувати: стан здоров’я, матеріальне становище дитини і платника аліментів; наявність в останнього інших обставин, що мають істотне значення.
Виходячи з положення статті 182 СК України розмір аліментів на утримання неповнолітнього Науменко Кирила Дмитровича 26.01.2015 року народження має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини, але не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Тобто не меншим ніж 746,00 гривень.
Прошу суд врахувати матеріальне становище відповідача, беручи до уваги, що ХХХХХХХХХ іншого доходу окрім того що отримує працюючи в « ХХХХХХХХХХ», на посаді слюсар – інструментальник не має.
Відповідно до ч.2 статті 77 Цивільного процесуального кодексу України предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.
Відповідно до ч.8 статті 279 Цивільного процесуального кодексу України при розгляді справи у порядку спрощеного провадження суд досліджує докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи, а у випадку розгляду справи з повідомленням (викликом) учасників справи - також заслуховує їх усні пояснення та показання свідків. Судові дебати не проводяться.
Беручи до уваги, що батьки зобов’язані утримувати дітей до досягнення ними повноліття відповідач вважає, що підстав для задоволення позову в повному обсязі не достатньо, але саме стягнення аліментів на утримання неповнолітнього сина ХХХХХХХХХХХХХХ 00.00.0000 року народження у розмірі ¼ частини від всіх видів його заробітку (доходу) щомісячно, але не менш ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, цілком достатньо.
IV
На підставі ст. 264 ЦПК України під час ухвалення рішення суд вирішує чи є підстави допустити негайне виконання судового рішення, а відповідно до ст.430 ЦПК України суд допускає негайне виконання рішень у справах про стягнення аліментів у межах суми платежу за один місяць.
ХХХХХХХХХ звернулась з позовом 00.00.2018 року, в якому просила допускає негайне виконання рішень у справах про стягнення аліментів у межах суми платежу за один місяць.
Прошу суд взяти до уваги, що відповідач сплатив позивачу на утримання неповнолітньої дитини аліменти в розмірі 1 020, 00 гривень, що підтверджено фіскальним чеком № 00000 від 00.00.2018 року. Окрім того відповідач не порушує зобов’язання щодо своєчасної сплати аліментів.
З таких підстав ХХХХХХХ вважає, що підстави для негайного виконання судового рішення у межах суми платежу за один місяць відсутні.
Враховуючи вище викладене, на підставі ст.. 43, 48, 178 Цивільного процесуального кодексу України, -
ПРОШУ СУД :
1. В позові ХХХХХХХХХХХХХ до ХХХХХХХХХ про стягнення аліментів на її користь на утримання неповнолітнього сина ХХХХХХХХХХ 00.00.0000 року народження, в розмірі 3000 гривень щомісячно, відмовити.
2. При прийнятті рішення, взяти до уваги викладені обставини, додані до відзиву докази та позицію ХХХХХХХХХХ стосовно стягнення аліментів на утримання неповнолітнього сина ХХХХХХХХХХ 00.00.0000 року народження у розмірі ¼ частини від всіх видів заробітку (доходу) щомісячно.
Примітки:
Строк подачі відзиву на апеляційну скаргу надано судом до 00 вересня 2018 року. Відзив на апеляційну скаргу подано з додержанням строку який встановлено судом.
Додатки:


00 вересня 2018 року ХХХХХХХХХХ