Сроки в Гражданском процессуальном кодексе Украины с 15.12.2017


ч.7 ст.40 Питання про відвід   та самовідвід

Не пізніше 2 днів із дня надходження заяви про відвід судді. Відвід суддею іншого суду не пізніше 10 днів з дня надходження заяви про відвід судді

ч.2 ст.118 Розгляд заяви про   забезпечення доказів

Не пізніше 5 днів з   дня її надходження до суду

ч.2 ст.153 Розгляд заяви про   забезпечення позову

Не пізніше 2 днів з   дня її надходження до суду без повідомлення учасників

ч.6 ст.154 Зустрічне   забезпечення позову

Після застосування   судом заходів забезпечення позову вирішується судом протягом 10 днів після   подання такого клопотання

ч.5 ст.155 Скасування   зустрічного забезпечення

Не пізніше 5 днів з   часу надходження до суду такого клопотання

ч.2 ст.158 Скасування заходів   забезпечення позову

Розглядається у  судовому засіданні не пізніше 5 днів з дня надходження його до суду

ч.7 ст.158 Забезпечення позову   діє

Рішення про   задоволення позову -90 днів з дня набрання рішенням законної сили або ……

ч.1 ст.167 Розгляд заяви про   видачу судового наказу

Протягом 5 днів з   дня її надходження до суду на наступний день судовий наказ надсилає сторонам

ч.1 ст.170 Подання заяви про   скасування судового наказу

Боржник протягом 15   днів з дня вручення копії судового наказу та додатків до нього

ч.2 ст.172 Час набрання судовим   наказом законної сили

У разі ненадходження   до суду заяви боржника про скасування судового наказу протягом 5 днів після   закінчення строку на її подання

ч.7 ст.178 Відзив на позов   (заперечення відповідача )

Подається в строк   встановлений судом, який не може бути меншим 15 днів з дня вручення ухвали   про відкриття провадження у справі

ч.4 ст.179 Відповідь позивача   на відзив (заперечення відповідача)

Подається у строк   встановлений судом

ст.180 Заперечення   відповідача наведених позивачем у відповіді на відзив

Строк встановлює суд   отримати вчасно учасникам справи до початку розгляду справи по суті

ч.1 ст.185 Залишення позовної   заяви без руху

Без додержання   ст.ст.175 і 177ЦПК протягом 5 днів з дня надходження до суду позовної заяви.   Строк на усунення не може перевищувати 10 днів з дня вручення ухвали без руху

ч.4 ,5 ст.185 Повернення позовної   заяви і додані до неї документи

Повертає не пізніше   5 днів з дня її надходження або дня закінчення строку на усунення недоліків

ч.2 ст.186 Відмова у відкритті   провадження

Ухвала поставляється   не пізніше 5 днів з дня надходження заяви. Така ухвала надсилається   заявникові не пізніше наступного дня після її постановлення ( ст.272)

ч.1 ст.187 Приймає позовну   заяву до розгляду та Відкриття провадження у справі

Суд відкриває провадження у справі протягом   5 дні з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків   поданої у порядку ст.185 ( ухвала про прийняття до   розгляду позовної заяви та відкриття провадження у справі )

ч.4 ст.187 При наявності   клопотання позивача розгляд за правилами спрощеного позовного провадження

Суд визначає строк   відповідачу для подання заяви із запереченнями проти розгляду справи за   правилами спрощеного позовного провадження, який не може бути меншим 5 днів з   часу вручення

ч.6 ст.187 Відповідач   фізична особа не суб’єкт ПД

Суд не пізніше 2   днів з дня надходження позовної заяви до суду звертається до відповідного   органу реєстрації місця перебування та місця проживання щодо надання   інформації щодо місця реєстрації. Інформація має бути надана протягом 5 днів   з моменту отримання звернення суду

ч.11ст.187 Ухвала без руху ( не   відповідає ст.175 і 177) після відкриття провадження у справі

Суд постановляє   ухвалу не пізніше наступного дня про залишення без руху, про що повідомляє   позивача і надає цьому строк для усунення недоліків, який не може   перевищувати 5 днів з дня вручення позивачу ухвали суду.

ст.191 Подання відзиву

 У строк,   встановлений судом в ухвалі про відкриття провадження, відповідач має право   …у разі ненадання справа вирішується на підставі наявних доказів

ст. 196 Строк проведення   підготовчого засідання

Підготовче засідання має бути розпочате не   пізніше ніж через 30 днів з дня відкриття   провадження у справі.

ст.199 Подання відповіді   позивача на відзив та заперечення відповідача

У строк   встановлений судом позивач має право подати відповідь на відзив, а відповідач   — заперечення   

ст.210 Строки розгляду   справи по суті

Не пізніше ніж через 60 днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку   продовження підготовчого провадження – не пізніше наступного дня з дня   закінчення такого.

Суд розглядає справу   по суті протягом 30 днів з дня початку розгляду справи по суті.

ст.246 Ухвалення рішення   про судові  витрати

Суд призначає судове   засідання не пізніше 20 днів з дня ухвалення рішення по суті позовних вимог

ст. 249 Зауваження до   технічного запису судового процесу чи протоколу судового засідання

Ознайомлення   учасників справи потягом 5 днів з дня проголошення рішення у справі.

Розглянуто судом не   пізніше 5 днів з дня їх подання

ст. 253 Строки зупинення   провадження у справах

 

ст. 254 Поновлення   провадження у справі

Не пізніше 10 днів з   дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що їх викликали

ст.258 Види судових рішень

Складення повного   тексту рішення суду на строк не більше як 10 днів, спрощене провадження- не   більше як 5 днів

ст.261 Набрання ухвалою   законної сили

Ухвала набирає   законної сили негайно після її проголошення, крім випадків передбачених ст.   353 ЦПК ( окремо від рішення суду)

ч. 5 ст. 268 Проголошення   судового рішення

Датою ухвалення рішення є дата його проголошення (повне або скорочене).

Дата ухвалення рішення суду за відсутності учасників справи є дата складення повного судового рішення.

ст. 269 Виправлення описок   та аріфмітичних помилок

Заява про внесення   виправлень розглядається протягом 10 днів після її надходження

ст.270 Додаткове рішення

Заява може бути   подана — до закінчення строку виконання рішення

Додаткове рішення —   ухвалює суд протягом 10 днів із дня надходження заяви

ст. 271 Роз’яснення рішення   суду

Заява подається: —   якщо судове рішення не виконане;

не закінчився строк   протягом якого рішення може бути пред’явлено до примусового виконання;

Суд розглядає   протягом 10 днів з дня надходження заяви

ст.272 Вручення рішення   суду

Протягом двох днів з   часу його виготовлення

ст.275 Строк розгляду   спрощеного позовного провадження

Розумний строк, але   не більше 60 днів з дня відкриття провадження у справі

ст.278 Особливості подання   заяв (Відзив у спрощеному провадженні)

Подається протягом   15 днів із дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі;

Позивач відповідь на   відзив — у строк встановлений судом

Треті особи   пояснення щодо позову в строк встановлений судом, щодо відзиву – протягом 10   днів із дня його отримання

ст.279 Розгляд у порядку   спрощеного провадження (особливості)

Підготовче не   проводиться у спрощеному провадженні

Перше судове   засідання не пізніше 30 днів з дня відкриття провадження у справі, без   повідомлення сторін, або за клопотанням сторін і з власної ініціативи в с\з :   клопотання відповідача про с\з разом із відзивом, позивач протягом 5 днів з   часу отримання відзиву

ст.284 Порядок та строки   подання заяви про перегляд заочного рішення

Заява про перегляд   має бути подана протягом 30 днів з дня його проголошення.

Учасник справи,   якому повний текст заочного рішення не вручено у день його проголошення, має   право на поновлення строку протягом 20 днів з дня вручення йому заочного   рішення суду.

ст.285 Порядок розгляду   заяви про перегляд заочного рішення

Заява про перегляд   повинна бути розглянута протягом 15 днів з дня її надходження.

ст.354 Строк на апеляційне   оскарження

 Апеляційна   скарга на рішення суду подається протягом 30 днів

Апеляційна скарга на   ухвалу суду ( ст.353) протягом 15 днів з дня проголошення.

ст.355 Подання Апеляційної   скарги

Подається   безпосередньо до суду апеляційної інстанції

ст. 357 Залишення   апеляційної скарги без руху, повернення

10 днів із заявою   про поновлення строку на подачу апеляційної скарги, Питання про залишення    апеляційної скарги без руху суддя вирішує протягом 5 днів з дня   надходження  апеляційної скарги або заяви про усунення недоліків

ст.363 Приєднання до   апеляційної скарги

Може бути   подано до початку розгляду справи в апеляційній інстанції

ст.371 Строк розгляду   апеляційної скарги

Протягом 60 днів з   дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження, а апеляція   на ухвалу суду першої інстанції протягом 30 днів з дня постановлення ухвали   про відкриття апеляційного провадження

ст.ст.390,391 Строк на касаційне   оскарження

 Касаційна   скарга на судове рішення протягом 30 днів з дня його проголошення,   безпосередньо до касаційного суду

ст.393 Залишення касаційної   скарги без руху, повернення

Питання про   залишення касаційної скарги протягом 10 днів з дня надходження касаційної   скарга