ХХХХХХХХ районний суд 
м. Дніпропетровська
49000, м. Дніпро, хххххххххх
вул. ххххххххххх
тел. 000-00-00

Заявник: ХХХХХХХХХХХХХХХХ
місце проживання: 49000, м. Дніпро, 
вул. ххххххххххххххх
РНОКПП: 0000000000
паспорт: серія ХХ, № 000000
тел.:  (000) 000-00-00
електронна пошта: @ ukr.net / невідома

Особа до якої вжити заходи
забезпечення позову: ХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
місце проживання: 49000, м. Дніпро, 
вул. ххххххххххххххх
РНОКПП: 0000000000
паспорт: серія ХХ, № 000000
тел.: (000) 000-00-00
електронна пошта: @ ukr.net / невідома
ЗАЯВА
про забезпечення позову до подачі позовної заяви
Я, ХХХХХХХХХХ, враховуючи вимоги статті 152 Цивільного процесуального кодексу України маю намір та зобов’язуюсь протягом десяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення позову пред’явити позов до ХХХХХХХХХХХХ про поділ спільного майна подружжя, визнання спільною сумісною власністю майно набуте під час шлюбу.
00 серпня 1998 року між мною, ХХХХХХХХХ, та ХХХХХХХХХ був укладений шлюб, який зареєстрований відділом реєстрації актів громадянського стану виконкому хххххххххх районної ради м. Дніпропетровська, про що в кризі реєстрації актів про укладання шлюбу зроблено актовий запис № 000.
Від сумісного шлюбу ХХХХХХХХХХХ та ХХХХХХХХХ мають малолітню доньку ХХХХХХХХХХХ 00 грудня 2006 року народження.
00.00.2018 року до ХХХХХХХХ районного суду м. Дніпропетровська було подано позовну заяву про розірвання шлюбу між ХХХХХХХХХ та ХХХХХХХХХ (цивільна справа № 000/0000/18, суддя ХХХХХХ).
Виклад обставин справи
За час перебування у шлюбі, спільними зусиллями та за спільні кошти, на підставі договору купівлі – продажу від 00.00.2000 року, нами було набуте рухоме майно, а саме: автомобіль «Honda Accord», рік випуску 2000, державний номер ХХ 0000 ХХ, VIN: ХХХХХХХХХХХ (надалі - транспортний засіб), який було зареєстровано на мого чоловіка ХХХХХХХ РНОКПП: 0000000000.
Вказана обставина підтверджена відповіддю Регіонального сервісного центру в Дніпропетровській області Міністерства внутрішніх справ України № 00/0-000 від 00.00.2018 року, відповідно до якої на адвокатський запит № 0-00/2018/ від 00.00.2018 повідомлено, що згідно наявної інформації, станом на 00.00.2018 року, за громадянином ХХХХХХХХХХХХ ІПН 0000000000, зареєстрований автомобіль «Honda Accord», рік випуску 2000, державний номер ХХ 0000 ХХ, VIN:ХХХХХХХХХХХХ, дата реєстрації 00.00.2000 року.
Станом на 00 серпня 2018 року, середньо ринкова вартість вказаного транспортного засобу становить 000 000 грн. (хххххххххххххх гривні ), що підтверджено довідкою № 000-018 від 00 серпня 2018 року, яку було складено спеціалістом – авто товарознавцем ХХХХХХХХ, та посвідчено СОД ТОВ «ХХХХХХХХХ».
Згідно частини 1 статті 368 Цивільного кодексу України, спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності є спільною сумісною власністю.
Відповідно до частини 1статті 60 Сімейного кодексу України, майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу).
Частиною 2статті 60 Сімейного кодексу України встановлено презумпцію виникнення права спільної сумісної власності подружжя, а саме вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя.
Об'єктом права спільної сумісної власності подружжя може бути будь-яке майно, за винятком виключеного з цивільного обороту, що передбачено частиною 1 статті 61 Сімейного кодексу України.
У відповідності із нормами статей 69, 70 Сімейного кодексу України та статті 372 Цивільного кодексу України, дружина і чоловік мають право на поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від розірвання шлюбу. У разі поділу майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором.
Частина друга статті 372 Цивільного кодексу України та частина 1 статті 70 Сімейного кодексу України встановлює презумпцію рівності часток співвласників у праві спільної сумісної власності
Відповідно до статті 69 Сімейного кодексу України дружина і чоловік мають право на поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від розірвання шлюбу. При цьому статтею 71 Сімейного кодексу України визначено, що майно, яке є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, ділиться між ними в натурі.
Згідно з частиною 2 статті 364 Цивільного кодексу України, якщо виділ у натурі частки із спільного майна не допускається згідно із законом або є неможливим (частина друга статті 183 цього Кодексу), співвласник, який бажає виділу, має право на одержання від інших співвласників грошової або іншої матеріальної компенсації вартості його частки.
На теперішній час я, ХХХХХХХХХХХ та мій чоловік ХХХХХХХХХХ не можемо дійти згоди щодо розподілу вищевказаного спільного майна. ХХХХХХХХХХХХ не визнає спільною сумісною власністю вказаний транспортний засіб набутий нами за час перебування у шлюбі, заперечує проти виплати мені грошової компенсації вартості частки транспортного засобу який знаходиться у нього в одноособовому постійному користуванні.
Варто зазначити, що шлюбний договір між нами не укладався, будь – які домовленості щодо спірного транспортного засобу між нами не існують.
У зв’язку із наявністю спору про поділ спільного майна подружжя, визнання спільною сумісною власністю майно набуте під час шлюбу, я змушена звернутися до суду з позовними вимогами до ХХХХХХХХХХХ про поділ зазначеного вище майна.
Прошу суд звернути увагу, що ХХХХХХХХХ районним судом м. Дніпропетровська розглядається цивільна справа № 000/0000/18 (суддя ХХХХХХ) за моїм позовом до ХХХХХХХХХХ про стягнення аліментів.
ХХХХХХХХХХХ уникає надавати матеріальну допомогу на утримання неповнолітньої дитини, має намір продати спірний автомобіль оскільки вважає, що вказаний транспортний засіб є його особистою власністю і тільки він має право на розпорядження та користування за своїм бажанням, окрім того при розгляді справи про стягнення аліментів останній має намір довести суду, що будь яке майно у нього відсутнє, тобто довести суду свій незначний майновий стан.
Однак, мені стало відомо, що мій чоловік ХХХХХХХХХХХ має намір продати спірний транспортний засіб.
Оскільки невжиття заходів щодо забезпечення позову, може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду, з метою забезпечення позову вважаю необхідним накладення арешту із забороною відчуження, внесення у відповідний реєстр відомостей про накладення арешту на автомобіль «Honda Accord», рік випуску 2000, державний номер ХХ 0000 ХХ, VIN:ХХХХХХХХХХ, який належить ХХХХХХХХХХ, РНОКПП: 0000000000.
Відповідно до статті 149 Цивільного процесуального кодексу України (ЦПК України) суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 150 ЦПК України заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред’явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.
Відповідно до пункту 1, пункту 2 частини 1 статті 152 Цивільного процесуального України позов може бути забезпечений накладенням арешту на майно або грошові кошти, що належать відповідачеві і знаходяться у нього або в інших осіб; забороною вчиняти певні дії.
Щодо ціни позову про забезпечення якого просить заявник.
Ціна позову складає 0 000, 00 гривні.
Пропозиції заявника щодо зустрічного забезпечення.
Оскільки позов забезпечується, зокрема, накладенням арешту із забороною відчуження автомобіля, внесення у відповідний реєстр відомостей про накладення арешту, ймовірність можливих збитків, які спричинені забезпеченням позову, якщо судом буде відмовлено у задоволенні позову відсутня.
З таких підстав ХХХХХХХХХ вважає, що немає необхідності до застосування судом зустрічного забезпечення.
В зв'язку із наведеним та у відповідності до ст. ст.149 - 153 ЦПК України, -
ПРОШУ:
1. Прийняти до розгляду заяву про забезпечення позову.
2. Вжити заходи забезпечення позову шляхом накладення арешту на автомобіль «Honda Accord», рік випуску 2000, державний номер ХХ 0000 ХХ, VIN:ХХХХХХХХХХХ, який належить ХХХХХХХХХХХХХХ, РНОКПП: 0000000000, що зареєстрован за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. ххххххххххххх, із забороною відчуження автомобіля, внесення у відповідний реєстр відомостей про накладення арешту.
Додатки:
- докази про сплату судового збору;
- копія паспорта ХХХХХХХХ;
- копія паспорта ХХХХХХХХ;
- копія РНОКПП ХХХХХХХХ;
- копія РНОКПП ХХХХХХХХ;
- копія свідоцтва про одруження;
- копія свідоцтва про народження;
- копія довідки № 000-018 від 00 серпня 2018 року (4 аркуша);
- копія відповіді на запит № 0-00/2018/ від 00.00.2018.

00 місяця 2018 року ХХХХХХХХХХ


Зразок заяви про забезпечення

Размер файла: 63.00 кб

Зразок заяви про забезпечення позову до подачі позовної заяви 2018

Скачать