ХХХХХХХХХХХ районний суд 
м. Дніпропетровська
адреса:
тел.
Суддя:
цивільна справа № 000/000/18

Позивач: ХХХХХХХХХХХХХ
місце проживання: 
РНОКПП: 0000000000
паспорт: серія ХХ, № 000000
тел.: 
Відповідач: ХХХХХХХХХХХХХ
місце проживання: 
РНОКПП: 0000000000
паспорт: серія ХХ, № 000000
тел.: 

ЗАЯВА
про відкликання позовної заяви

В провадженні ХХХХХХХХ районного суду м. Дніпропетровська знаходиться цивільна справа № 000/0000/18 за позовом ХХХХХХХХ до ХХХХХХХХХ про стягнення заборгованості.
Відповідно до п.3 ч.4 ст.185 ЦПК України заява повертається у випадках, коли до поставлення ухвали про відкриття провадження у справі від позивача надійшла заява про відкликання позовної заяви.
Ухвалою ХХХХХХХХХ районного суду м. Дніпропетровська від 00 хххххх 2018 року, вище вказану позовну заяву було залишено без руху, та запропоновано усунути вказані в ухвалі недоліки.
Оскільки усунути вказані недоліки у встановлений судом строк неможливо та з урахуванням того, що провадження у справі не відкрито, користуючись своїм правом, позивач відкликає позовну заяву.
Наступним повідомляю, що разом з позовом до суду були подані докази про сплату судового збору у сумі 0 000 гривня 00 коп., що підтверджено квитанцією № 0000000 від 00 ххххх 2018 року в ПАТ «Банк». Також до суду було подано клопотання про забезпечення позову та разом з клопотанням про забезпечення позову до суду були подані докази про сплату судового збору у сумі 000 гривні 00 коп. ., що підтверджено квитанцією № 0000000 від 00 ххххххх 2018 року в ПАТ «Банк»
На підставі п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про судовий збір» сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі повернення заяви або скарги.
В зв'язку із наведеним та у відповідності до ст. 185 ЦПК України, -
ПРОШУ:
1. Повернути позовну заяву ХХХХХХХХХХ до ХХХХХХХХХХХ про стягнення заборгованості.
2. Зобов’язати Управління Державної казначейської служби України у ХХХХХХХХ районі м. Дніпро повернути ХХХХХХХХХХ РНОКПП: 0000000000, паспорт: серія ХХ, № 000000, сплачений нею судовий збір за подання до суду позовної заяви майнового характеру у сумі 0 000 гривні 00 коп. відповідно до квитанції № 000000 від 00 хххххх 2018 року в ПАТ «Банк»; та судовий збір за подання до суду клопотання про забезпечення позову у сумі 000 гривні 00 коп. відповідно до квитанції № 000000 від 00 хххххх 2018 року в ПАТ «Банк».

Додатки:
- копія квитанції № 000000 від 00 хххххх 2018 року в ПАТ «Банк»;

00 місяця 2018 року           ХХХХХХХХХЗаява про відкликння позовної

Размер файла: 37.00 кб

Зразок заяви про відкликння позовної заяви 2018

Скачать